Heading 1

 Всеки човек има история. И тя е уникална. Но и във всяка уникална история откриваме себе си. ХОРА, които обикновено не говорят пред ХОРА (People Who Usually Don’t Lecture) е международен формат, в който хората разказват своите безкрайно различни, вълнуващи, вдъхновяващи, трудни, любопитни, трогателни, подтикващи към размисъл човешки истории.

 

Всеки човек е различен, но и всички си приличаме. Всеки човек има история за разказване, но не всеки може да я разкаже. ХОРА дава думата на тези, които обикновено слушат.

 

По време на събитието всяка история е представена под формата на кратък въздействащ разказ от първо лице. ХОРА, които обикновено не говорят пред ХОРА извежда на сцената нетипичните говорители - тези, които слушат. Защото всяка история носи потенциала да пречупва предразсъдъци и насърчава социалната промяна. 

© 2020 BY PEOPLE WHO USUALLY DON'T LECTURE BULGARIA

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram